Byggeskandalene i Son i Vestby Kommune, Akershus.

Dette nettstedet er etablert for å skape oppmerksomhetHåkon er en av kreftene bak underskriftskampanjen på www.stans-coop.no 

SONSFOLKET MOBILISERTE MOT COOP
LØRDAG 11.FEBRUAR

Slik så invitasjonen ut å delta i protestmarsjen:

Nå forgår det mye i Son vi ikke er fornøyd med. Helsestasjonen er nedlagt, brannstasjonen er foreslått nedlagt og de kommunale tilbudene er for en stor del barbert.  I tillegg bygges og rives det på alle kanter.  Det er en utbyggingstakt i Son uten sidestykke i hele landet. Og det legges opp til voldsomt store byggeprosjekter i strandsonen vår.  For å nevne noe.

De fleste av oss har underskrevet det som er av underskriftslister og mange har vært flittige skrivere av leserinnlegg og protestskriv.  Dette synes ikke å gi noen videre positiv virkning og de som styrer for oss i kommunen hører tilsynelatende ikke etter innbyggernes meninger.  Derfor må vi gå sterkere ut og rope så høyt at vi blir hørt og sett helt opp på riksplan. 

Vi som bor eller ferierer i Son – eller som simpelten setter pris på dette lille tettstedet – må samles til en stor markering forå si vår mening om utviklingen i Son.  Og det snart!  Dagen for denne markeringen er lørdag 11. februar klokken 15-17.  Oppmøte på Saga – med marsj til havna nord.  Det blir appeller  – og mange paroler.  Hovedparolen er  JA TIL SON!

VIKTIG: Det er viktig at vi blir virkelig mange, så dere må spre denne beskjeden til alle dere kjenner og de dere måtte treffe på fremover.   Kontakt vedr. markeringen: Anne Kristine Fronth Stene, Son, tlf: 40 86 24 50

   
SOM OM IKKE COOP-UTBYGGINGEN ER NOK:
SON MARINA TRUER OGSÅ SONS STEDSMILJØER, MEN FYLKESMANNEN TAR IKKE KLAGENE PÅ REGULERINGSPLANEN FOR UTBYGGINGEN AV SON MARINA TIL FØLGE
   

DETTE ER ALVORLIG FOR SON – nå må det virkelig mobiliseres

Mye å lese om Vestby Kommunes herjinger her I lokalmagasinet

SKRIV UNDER PÅ PROTESTAKSJONEN – BEGRUNN DINE MENINGER HER:

COOP’s informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad må da sitte løst i stolen nå?
Hvordan kan Forbrukersamvirket være tjent med en talsmann med slike meninger? I Moss avis leser vi: “
For øvrig synes jeg ikke Son er så pittoreskt og spesielt som soningene skal ha det til. Det er slettes ikke alt som er like helhetlig og vakkert der. Det mangler rett og slett et helhetlig stedspreg.

Over 2000 protestunderskrifter samlet elektronisk og på papir – COOP er bekymret….    
Saken kan snu – skriv under på nettet du også!!!


 Allgrønn har laget illustrasjoner som beskriver situasjonen i Son.   
Øverst – Coop’s blokker
Under – Et skissert alternativ som følger samme reguleringsbestemmelser og som er gjennomførbart.

TØR VIRKELIG COOP NKL DETTE?
 MER STOFF NEDOVER PÅ SIDEN

Klikk på bildet for større gjengivelse
HER ER ET ALTERNATIV:


Klikk på bildet for større gjengivelse


HJELP OSS Å HENGE OPP PLAKATER I SON
Klikk på bildet til venstre og last ned en Word-fil som du kan skrive ut. Heng opp..!!

De gode prinsippene for utviklingen av Son

 

Folk må følge godt med…
Mye kunne vært unngått hvis kommunene ble flinkere til å inkludere befolkningen i langt større grad før de tok en beslutning om å regulere et område, tror distriktsredaktør i NRK Østfold Ulf Morten Davidsen i kommentar.
   

COOP NKL er bedriften som liksom representerer forbrukeren i Norge. Bedriften som satser på økologisk mat og myk tilnærming til markedet. (Mer om dette nederst)

Vestby Kommune har solgt et sentralt tomteområde i havnen i Son til COOP NKL.
Til spottpris. Her planlegges gigantbygg med svært ødeleggende karakter for Son.

Se illustrasjonene lenger ned på siden. Vi har ikke klart å fremskaffe gode illustrasjoner av Coops bygninger slik de vil ligge i bymiljøet, men jobber med saken. Det er tvilsom om Coop vil vise disse bygningene lagt inn i sin sammenheng.  (Vi må nok lage slike illustrasjoner selv)

Velforeningene i Son er på hugget. Meld deg inn!

I mellomtiden: Kos deg med COOP’s ideelle målsettinger for samfunnsansvar nede på denne siden.

 


Først en liten pedagogisk øvelse – Dette er idylliske Son i Vestby kommune i Akershus, Østlandets sørlandsby…..

 

– Dette er boliger planlagt til venstre i bildet i idylliske Son sentrum i Vestby kommune i Akershus: (fasade øst)

 

Ja – Dette er de samme boliger planlagt i trivelige Son sentrum i Vestby kommune i Akershus: (fasade vest)

Joda – Dette er Mega-kjøpesenteret i historiske Son sentrum i Vestby kommune i Akershus: (fasade syd)


Tro oss – Dette er Mega-kjøpesenteret i harmoniske Son sentrum i Vestby kommune i Akershus: (fasade syd-øst)

Se – Dette er Mega-kjøpesenteret i fredelige Son sentrum i Vestby kommune i Akershus: (fasade vest)

   

 

SKRIV UNDER PÅ PROTESTAKSJONEN – BEGRUNN DINE MENINGER HER:

 

Fra COOP’s Nettsider leser vi om
bedriftens samfunnsansvar:


Coop tar samfunnsansvar

Presset på naturressursene øker, miljøproblemene vokser og forskjellen mellom fattig og rik blir større. Disse utfordringene må varehandelen forholde seg til.

Som en stor samfunnsaktør og leverandør av varer og tjenester kan Coop påvirke alt fra produksjon til markedsføring. Vi har derfor et ansvar for å gjøre vårt for å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning.

Bærekraftig utvikling   (våre understrekinger/uthevinger)

Det er nedfelt i vårt verdigrunnlag at Coop skal vise omtanke for mennesker, dyr og miljø,og arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling. Alle våre valg og handlinger skal være knyttet til dette løftet. For at en virksomhet kan kalles bærekraftig, må tre forhold tilfredsstilles:

 1. Økonomisk sunn drift

 2. Miljøriktig og miljøtilpasset opptreden

 3. Etisk og sosial hensyntagen, for eksempel overfor medarbeidere eller produsenter i utviklingsland

  Men COOP NKL er også bedriften som har brukket i stykker og ødelagt flest tettsteder i Norge med sine stedsovergrep. Særlig med store byggekomplekser uten respekt for nabolagenes kvaliteter. Det har visstnok vært snakk om at COOP har ønsket å endre denne profilen….

  Hurra for COOP som tar konsekvenser av sine favørsetninger.

  Vi får vann på mølla til å avsløre miljøbløffene.

  ———————————————————————–

  Fra en rådgivende gruppe for estetiske saker:

  Blokkbebyggelse Son havn nord.
  Den foreslåtte bebyggelsen på Son havn nord er en tradisjonell boligblokk, samt et kjøpesenter med parkering på taket. Arkitektens utsagn om at” arkitekturen skal peke framover” har ingen gyldighet for dette bygget.

  Boligblokken er som foreslått uten arkitektoniske utfordringer, eller noen annen verdi utover det å tjene som et tradisjonelt leilighetskompleks. Kjøpesenterdelen er mer “moderne” utført, blant annet med trespiler som visuell beskyttelse mot innsyn til parkeringsdekket. Dermed er hele byggeprosjektet veldig todelt. Tilsynelatende uten form og materialmessig sammenheng utover å være orientert mot felles gate.
  Komplekset som helhet er tilsynelatende en bråkete sammensetning av flere materialer.

  Vi kan ikke lese av arkitekturen at det (ved utforming) er tatt hensyn til byggeskikken i Son. Det er etter vår oppfatning heller ikke gjort spesielle grep i forhold til topografi/ landskap som gjør at prosjektet vil tilføre stedet nye kvaliteter. Boligdelen er lagt som et stengsel mot elva og lyset. Dette er en av våre hovedinnvendinger. Volumet bør deles inn i flere deler, med gjennomgang for lys, samt fysisk og visuell tilgang for allmennheten.

  Som før nevnt, også som en hovedinnvending , er bygget preget av for mange materialer. Materialene er fremmede i relasjon til Sons “egenart” og det helhetlige formspråket er for sprikende . Vi vil bemerke at om det er planer om å bruke upusset teglsten i deler av boligblokken, er dette spesielt uheldig. Gruppen legger fram dette som innvendinger mot det foreslåtte bygget. Vi ser det ikke som vårt mandat å være konkret i forhold til alternativer.

  Vi vil poengtere at vi ikke har motforestillinger til å “tenke framover”. Derfor poengterer vi videre at bygget som det er planlagt plasserer seg mer i en 80 talltradisjon, snarere enn å tilføre Son ett utfordrende og positivt element. Den rådgivende gruppen for estetiske saker vil derfor ikke anbefale at Høyre gir boligblokkene i sin nåværende form sin aksept.

  Arkitekt Helene Hyllseth, medl. n.a.l. Son
  Forfatter Tor Åge Bringsværd, Hølen
  Arkitekt Jan Erik Hyllseth, medl. n.a.l. Son
  Int. arkitekt- designer Terje Lindahl, medl. n.i.l, Son
  Billedkunstner Steinar Christensen, Son